Coaching jest dla Ciebie jeśli...

Nie wiesz jak wykorzystać swój potencjał, skąd brać siłę do działania, jak zapanować nad emocjami, jak skutecznie wprowadzić zmianę i nowe cele w swoje życie.

Chciałbyś zmienić stanowisko, pracę lub otworzyć własny biznes. Planujesz uprawnianie sportu
i zdrowego trybu życia, ale nie wiesz od czego zacząć. Nie wiesz jak skutecznie planować swoje działania i zwalczać odwlekanie spraw na później. Brakuje Ci pewności siebie lub siły do działania. Masz wrażenie, że czas ucieka Ci przez palce. Nie wiesz jaką decyzję podjąć lub którą opcję wybrać. Zastanawiasz się nad swoimi życiowymi i zawodowymi priorytetami.

Coaching

Celem coachingu jest wzmocnienie Klienta w samodzielnym dokonaniu zmiany opartej na własnych odkryciach, wnioskach i zasobach. Coaching to narzędzie, które przyśpiesza wszelkie działania prowadzące do celu. Jest to cykl uczenia się, samopoznania, a w efekcie rozwoju.

 • Celem coachingu jest zmiana i działanie
 • Zadając odpowiednie pytania Coach sprawia, że Klient zaczyna korzystać z własnego potencjału
 • Klient wybiera temat procesu

Rodzaje coachingu:

 • Coaching menedżerski (Managemant coaching)- dla wszystkich osób pełniących rolę kierowniczą. Obszar pracy obejmuje pełen zakres działań menedżerskich,
  m.in.: kierowanie i przewodzenie zespołem, kontrolowanie procesów, wdrażanie projektów, motywowanie, wyznaczanie i egzekwowanie celów, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie sytuacjami trudnymi i emocjami, delegowanie, zarządzanie zmianą, work-life balance.
 • Coaching kariery (Career coaching) – zajmuje się wspieraniem Klienta na etapie poszukiwania pracy, wyboru kierunku rozwoju zawodowego, przygotowaniem do awansu, zmiany zakresu obowiązków, zmiany zespołu czy doświadczeniem wypalenia zawodowego.
 • Coaching biznesowy (Business coaching) – jest dedykowany dla każdego przedsiębiorcy. Pomaga zdefiniować potrzeby rozwojowe i zidentyfikować główne cele oraz problemy firmy. Diagnozuje otoczenie, poszukuje rozwiązań, podnosi efektywność zespołów.
 • Coaching życiowy (LIfe coaching) – dotyczy różnych osobistych sfer życia Klienta.
  Koncentruje się na poprawie jakości życia i wspiera rozwój osobisty. Rozwija umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z bliskimi. Wspiera przejście do nowego etapu w żuciu, poznanie swoich kluczowych wartości, zadbanie o swój dobrostan psycho-fizyczny.

Jak coaching może Ci pomóc?

Coaching pozwala poznać Klientowi jego kompetencje, zdolności, talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Pomaga przekraczać bariery, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Dzięki coachingowi Klienci ustalają bardziej konkretne cele, optymalizują swoje działania, podejmują lepsze decyzje, pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Mają zwiększoną motywację, lepszą zdolność budowania relacji z innymi, zwiększoną odporność, efektywniejszą skuteczność osobistą oraz lepiej radzą sobie ze zmianami.

Jak przebiega proces coachingowy?

Coaching to forma nauki, w której jedna osoba (Coach) wspiera drugą Klienta w nauce i rozwoju osobistym w sposób korzystny dla Klienta.  Podczas rozmów zachęcę Cię do podejmowania wyzwań, pokonywania przeciwności i podjęcia działania.

Proces trwa od 8 do 12 sesji. Czasem jeśli zmiana nastąpi szybciej proces trwa krócej. Najczęstszy model pracy to sesje trwające 60 minut co dwa tygodnie w wersji spotkań online lub telefon.
Jeśli Klient bardzo potrzebuje wsparcia lub szybkich efektów to przez pierwszy miesiąc planuje sesje co tydzień, a od drugiego miesiąca co drugi tydzień. Sesje są punktami kontrolnymi, swego rodzaju katalizatorami zmiany, która dzieje się pomiędzy kolejnymi sesjami.

Zapisz się do naszego Newslettera.
Nie będziemy spamować, obiecujemy! 🙂