Efekty udziału w szkoleniu "Wypalenie zawodowe, jak sobie radzić i przeciwdziałać?":

 • Dowiesz się jak poradzić sobie w obliczu wypalenia zawodowego.
 • Przygotujesz się na sytuacje trudne, które są czymś nieuniknionym i czasami nieprzewidywalnym.
 • Zyskasz większą świadomość mechanizmów psychologicznych związanych z wypaleniem zawodowym.
 • Poznasz narzędzia wspierające i dowiesz się, jak i kiedy je wykorzystywać.
 • Oswoisz spadek motywacji i nauczysz się zarządzić swoimi emocjami oraz nastawieniem.
 • Poznasz narzędzia do wspierania swoich bliskich przechodzących przez początki spadku motywacji i zaangażowania.
 • Doświadczysz pozytywnego wpływu rozmowy o emocjach w biznesie.
 • Poznasz jaka jest Twoja naturalna reakcja na czynniki wywołujące stres.
 • Zmienisz swoją strategię myślenia o własnych emocjach i zachowaniach.
 • Nauczysz się utrzymywać swoje emocje na poziomie, w którym czujesz pozytywną mobilizację do działania.
 • Dowiesz się jak możesz wykorzystywać empatię do wspierania osób w swoim otoczeniu.

Zakres szkolenia "Wypalenie zawodowe, jak sobie radzić i przeciwdziałać?":

I DZIEŃ

1.Czym jest wypalenie zawodowe i jak je rozpoznać?

·Emocjonalne, psychiczne i fizyczne wyczerpanie, depersonalizacja w relacjach i brak zaangażowania jako przejawy wypalenia zawodowego (koncepcja Ch. Maslach)

·Modele wypalenia zawodowego (egzystencjalny A. Pines, teoria zachowania zasobów S. Hobfol, modele psychologiczne np. kognitywno-behawioralny)

·Zjawisko pełnego wypalenia

·Skutki wypalenia zawodowego

2.Czynniki sprzyjające wypaleniu

·Indywidualne predyspozycje

·Jakie sytuacje są dla mnie trudne? -typologia indywidualna

·Wartości osobiste, ich poziom realizacji oraz zabezpieczenie swoich potrzeb

·Wpływ warunków pracy oraz klimatu organizacyjnego w firmie na poczucie wypalenia

·Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem

-·Cykl dojrzewania pracownika w organizacji a objawy wypalenia zawodowego.

3.Wypalenie zawodowe a stres

·Czym jest stres?

·Czy każdy stres jest zły?

·Jak rozpoznać objawy długotrwałego stresu?

·Stres chroniczny a wypalenie zawodowe

·Techniki obniżania poziomu napięcia, stresu, budowania odporności

·Trening kontroli emocji w sytuacjach trudnych, techniki redukcji dużego stresu (ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni, techniki umysłowe – wizualizacje, afirmację, office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową, techniki automotywacyjne, techniki wzmacniania uważności „bycie tu i teraz”).

 

II DZIEŃ

4.Poziom odporności psychicznej a wypalenie zawodowe

·Model odporności psychicznej (F. Losel)

·Rezyliencja, czyli wyciąganie wniosków z błędów

·Poczucie wpływu, wewnętrzne umiejscowienie kontroli – czyli jak właściwie ustawiać poprzeczkę

·Adekwatne oczekiwania do realiów i możliwości czyli jak nie wpędzić się w „kozi róg”

5.Prawidłowy work life-balance

·Badania przedstawiające poziom work-life balance w Polsce na tle Europy

·Jak ocenić swój poziom work-life balance?

·Konsekwencje zaburzonego balansu

·Jak zachować odpowiedni balans?

-Jak zadbać o swój work-life balance.

6.Jak odzyskać radość z pracy?

·Jakie są Twoje źródła motywacji i zaangażowania?

·Niechęć przed zmianą, dążenie do kontroli sytuacji i wpływ przekonań na odczuwany stres

·Rozwój kariery- rozwijanie umiejętności osobistych i wykorzystywanie talentów

·Poczucie sensu pracy- nadawanie wartości

·Praktyczne wykorzystanie modelu 4C odporności psychicznej

·Filozofia holizmu jako narzędzie do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Co składa się na ofertę?

 • Dopasowanie oferty szkoleniowej pod konkretne potrzeby w organizacji.
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i przygotowanie ankiety dla Uczestników warsztatu.
 • Stworzenie materiałów szkoleniowych wręczonych Uczestnikom po odbytym szkoleniu.
 • Ścisła współpraca z Trenerami wewnętrznymi w organizacji.
 • Zebranie ankiet poszkoleniowych.
 • Możliwość umówienia sesji coachingowych i interwencji kryzysowych dla Uczestników warsztatów.
 • Wsparcie doświadczonego trenera.
 • Możliwość przeprowadzenia szkolenia również w formule online.
 • Kameralna wielkość grup: minimum 6 osób, maksymalnie 12 osób.
 • Czas trwania szkolenia: 16 godzin.
Zapisz się do naszego Newslettera.
Nie będziemy spamować, obiecujemy! 🙂